Προλεταριακά καθρεφτάκια

Η μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε ξεκινήσει στα περισσότερα ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη από τη δεκαετία του ’50. [...] τα αφεντικά διεθνώς ασχολήθηκαν γρήγορα (και αναγκαστικά...) με την αναδιαμόρφωση της οργάνωσης της εργασίας και καθόλου, με την ίδια ένταση, με την αναδιαμόρφωση της οργάνωσης της εκπαίδευσης. [...] εάν υπήρχε ήδη ένας επικίνδυνος πληθωρισμός πτυχίων, αυτός ο …