Οι δύο Μαρξ

Έχει συχνά ειπωθεί ότι o καθένας έχει τον δικό του Μαρξ, και είναι σίγουρα σωστό. Θα πρόσθετα ότι o καθένας έχει τους δύο δικούς του Μαρξ, όπως μας το υπενθυμίζουν οι συζητήσεις των τριάντα τελευταίων χρόνων για τον νέο Μαρξ, την επιστημολογική τομή  κ.λπ. Οι δύο δικοί μου Μαρξ δεν διακρίνονται χρονολογικά. Στην πραγματικότητα έλκουν …