Στους επιστήμονες δεν υπάρχουν τάξεις λέμε… γνώση σημαίνει ισότητα

Η οριζόντια χρηματοδότηση του «επιστημονικού προσωπικού» της χώρας συνεχίζεται. Όπως αναφέραμε και σε προηγούμενη ανάρτηση (https://www.facebook.com/classreverb.home.blog/posts/216727219736832), στους δικηγόρους, αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς κλπ. δεν υπάρχουν ταξικές ανισότητες. Σύμφωνα με το κράτος, όλοι οι εργαζόμενοι ενός επιστημονικού κλάδου, έχουν τα ίδια συμφέροντα… Έτσι, αφεντικά και εργαζόμενοι εξισώνονται ως «αυτοαπασχολούμενοι» και «συνεργάτες». Μετά το σάλο που δημιουργήθηκε με …