Προλεταριακά καθρεφτάκια

Η μαζικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είχε ξεκινήσει στα περισσότερα ανεπτυγμένα καπιταλιστικά κράτη από τη δεκαετία του ’50. […] τα αφεντικά διεθνώς ασχολήθηκαν γρήγορα (και αναγκαστικά…) με την αναδιαμόρφωση της οργάνωσης της εργασίας και καθόλου, με την ίδια ένταση, με την αναδιαμόρφωση της οργάνωσης της εκπαίδευσης. […] εάν υπήρχε ήδη ένας επικίνδυνος πληθωρισμός πτυχίων, αυτός ο πληθωρισμός εντάθηκε ακόμα περισσότερο απ’ τη δεκαετία του ’80 και μετά. […] η τριτοβάθμια εκπαίδευση άρχισε να εξελίσσεται (σχεδιασμένα) σε έναν ημι-ανεξάρτητο κύκλο «παραγωγής και κατανάλωσης» (ειδικών χαμηλότερου ή υψηλότερου επιπέδου), άσχετα με το πως και σε ποιο βαθμό θα μπορούσαν να «απορροφηθούν» οι πτυχιούχοι απ’ την «αγορά εργασίας».

Το αποτέλεσμα ήταν ότι ανάλογα με το είδος, το μέγεθος, και τις ανάγκες της καπιταλιστικής παραγωγής ανά κράτος, τα αλλοτε «υψηλής αξίας» πτυχία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης άρχισαν να χάνουν την «αξία» τους σταθερά. Αδιάψευστος μάρτυρας η μαζική προσθήκη ενός ακόμα επιπέδου, της τεταρτοβάθμιας εκπαίδευσης, των master και των διδακτορικών˙ έως ότου κι εκεί εμφανίστηκε έντονος πληθωρισμός.

[…] τα πτυχία αυτά τα (σε γενικές γραμμές) χωρίς σπουδαίο αντίκρυσμα διαβατήρια προς την ατομική επιτυχία, είναι μια ακόμα απόδειξη της εφευρετικότητας και της ιδεολογικής αποτελεσματικότητας του καπιταλισμού. Είναι εύκολο να θεωρήσει κανείς «απολίτιστους» εκείνους τους ευγενείς άγριους που άλλοτε ξεγελιόνταν απ’ τους λευκούς αποικιοκράτες με χάντρες και καθρεφτάκια. Όμως τι παραπάνω είναι τα πτυχία εκτός από χάντρες-και-καθρεφτάκια, που κοιτώντας τα μπορεί βέβαια να θαυμάζει και να χαζεύει κανείς τον εαυτό του˙ ενόσω είναι θύμα μιας βαθιάς λεηλασίας;

Κόκκινες σελίδες, τεύχος 1, Λέσχη κατασκόπων του 21ου αιώνα, 2012, σ. 25-27.

https://www.autonomia.gr/autonomia/red_pages/volumes/01/1.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s